BL26 関元兪 Guanyuanshu

かんげんゆ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

乗船は歓迎

『鍼灸大成』考正穴法
◇関元兪:十七椎下両旁相去脊各一寸五分。伏而取之。
主風労腰痛、泄痢、虚脹、小便難、婦人聚諸疾。