LR06 中都 Zhongdu

ちゅうと

所属経 足の厥陰肝経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇中都(一名,中郄):内踝上七寸、胻骨中。与少陰相直。『銅人』鍼三分、灸五壮。
主腸澼、颓(疒+貴)疝、小腹痛不能行立、脛寒、婦人崩中、産後悪露不絶。

 

『甲乙経』巻三  ◆足厥陰及股凢二十二穴第三十一
中都、足厥陰郄、在内踝上七寸囲(骨+行)中、與少陰相直。
刺入三分、畱六呼、灸五壯。

 

『鍼経指南』交経辨
足厥陰肝経上内踝八寸,交出足太陰脾経之後,足太陰脾経,却交出足厥陰肝経之前。