LR02 行間 Xingjian

こうかん

所属経 足の厥陰肝経
定位  
主治  

 

 

 

『霊枢』五邪篇(20)
邪在肝.則兩脇中痛.寒中.惡血在内.行善掣節.時脚腫.取之行間.以引脇下.補三里.以温胃中.取血脉以散惡血.取耳間青脉.以去其掣.

 

『甲乙経』巻三  ◆足厥陰及股凢二十二穴第三十一
行間者火也。在足大指間動脉陷者中、足厥陰之所澑也、爲滎。
刺入六分、畱十呼、灸三壯。

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇行間:足大指縫間、動脈応手陥中。足厥陰肝脈所溜為火。肝実則瀉之。『素註』鍼三分。『銅人』灸三壮、鍼六分、留十呼。
主嘔逆、洞泄、遺溺癃閉、消渇嗜飲、善怒、四肢満、転筋、胸脇痛、小腹腫、咳逆嘔血、茎中痛、腰疼不可俯仰、腹中脹、小腸気、肝心痛,色蒼蒼如死状、終日不得太息。口喎、癲疾、短気、四肢逆冷、嗌乾煩渇、瞑不欲視、目中涙出、太息、便溺難、七疝寒疝、中風、肝積肥気、発痎瘧、婦人小腹腫、面塵脱色、経血過多不止、崩中、小児急驚風。